Usługi księgowe

Głównym obszarem działalności naszej firmy jest świadczenie usług księgowych i finansowych. Prowadzimy rozliczenia przedsiębiorców w formie podatkowej księgi przychodów i rozchodów oraz rozliczenia spółek cywilnych i z ograniczoną odpowiedzialnością na zasadach pełnej księgowości.

Naszym Klientom oferujemy:

  • profesjonalne wsparcie doświadczonych księgowych,
  • terminowość realizowanych usług,
  • stały kontakt z instytucjami podatkowymi i ZUS,
  • fachowe doradztwo podatkowo-księgowe.

Do obsługi każdego Klienta dedykujemy indywidualnego opiekuna, który prowadzi wszelkie rozliczenia firmy oraz udziela wsparcia merytorycznego w obszarze realizowanej działalności.

Na życzenie Klientów przygotowujemy również zestawienia finansowe dla instytucji finansowych oraz inne raporty niezbędne do pozyskania zewnętrznego finansowania.

Na bieżąco monitorujemy zmiany w przepisach podatkowych i ubezpieczeniowych mające istotny wpływ na działalność naszych Klientów.

W przypadku zainteresowania współpracą z naszą firmą bardzo prosimy o kontakt na adres e-mail: k.filipiak@kareo.pl lub pod numerem telefonu: 782 103 117.

 

@Kareo 2014