Projekty UE

Realizujemy  rozliczenia projektów dofinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego. Wspieramy naszych Klientów zarówno w obszarze finansowym realizowanego projektu jak i kompleksowo zarządzamy całym projektem również w obszarze merytorycznym i dbamy o terminowe rozliczanie przez Instytucjami Pośredniczącymi.

Posiadamy także doświadczenie w monitoringu projektów dofinansowanych z EFS  zgodnie z wymogami programu. Wspieramy w monitorowaniu postępu rzeczowego projektu, koordynujemy poprawność formularza PEFS i załącznika nr 2 do wniosku o płatność.

Przykładowe zrealizowane projekty (obsługa księgowa i finansowa):

  1. „Profesjonalna sprzedaż inwestycją w podniesienie konkurencyjności kadr woj. kujawsko-pomorskiego” w ramach Poddziałania 8.1.1
  2. „Profesjonalna sprzedaż inwestycją w podniesienie konkurencyjności kadr woj. lubuskiego” w ramach Poddziałania 8.1.1
  3. „Lubuskie kadry motorem rozwoju eksportu” w ramach Poddziałania 8.1.1
  4. „Kadry dla turystyki” w ramach Poddziałania 8.1.1
  5. „Dopasowanie zasobów ludzkich do rozwoju turystyki- trendy rozwojowe i zmiany na rynku pracy woj. wielkopolskiego” w ramach Poddziałania 8.1.2
  6. „Dopasowanie zasobów ludzkich do rozwoju turystyki- trendy rozwojowe i zmiany na rynku pracy woj. łódzkiego” w ramach Poddziałania 8.1.2

Przykładowe zrealizowane projekty (zarządzanie projektem, monitoring):

  1. „Angielski twoją szansą – program rozwoju językowego osób dorosłych z woj. dolnośląskiego” w ramach Poddziałania 9.6.2
  2. „Certyfikowany kurs języka angielskiego TOEIC dla MSP woj. świętkorzyskiego” w ramach Poddziałania 8.1.1

W przypadku zainteresowania współpracą w obszarze projektów UE bardzo prosimy o kontakt na adres e-mail: k.filipiak@kareo.pl lub pod numerem telefonu: 782 103 117.

@Kareo 2014